Image

Dr n. med. Bartłomiej Jakóbczyk

Dr n. med. Bartłomiej Jakóbczyk absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W roku 2011 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, napodstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ocena skuteczności kruszenia kamieni wdrogach moczowych przy użyciu lasera holmowego”. W roku 2014 uzyskał tytułczłonka Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (FEBU). Obecnie pełni funkcjęstarszego asystenta w II Klinice Urologii Uniwersytetu medycznego w Łodzi. Specjalizuje się przede wszystkim w zabiegach wykonywanych na drodzela paroskopii (prostatectomia radykalna, nephrectomia, organooszczędne leczenieguzów nerek - NSS, operacje żylaków powrózka nasiennego).

Odbył liczne staże w ośrodkach zagranicznych. Doświadczenie w zakresie laparaskopowych zabiegów onkologicznych zdobył odbywając półroczny staż wośrodku L’Institut Mutualiste Montsouris w Paryżu, będącym wiodącą we Francjiplacówką w zakresie laparoskopowej prostatectomii radykalnej, laparoskopowej cystectomii oraz laparoskopowych zabiegów guzów nerek. Zabiegi wykonuje na drodze laparoskopii oraz przy użyciu robota Da Vinci.

Jest obecnie jednym ze zdecydowanie najbardziej doświadczonych operatorów. 

W wolnych chwilach, poza pasją urologiczną, grywa w tenisa ziemnego, uprawia windusurfing oraz surfing.